Print Friendly, PDF & Email

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • – Aan:
  • Het Steigerhouthuis
   Sluisstraat 45
   9636 AN Zuidbroek
   info@hetsteigerhouthuis.nl

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten:
  de verrichting van de volgende dienst:
  herroept/herroepen*

 

 • Besteld op*/ontvangen op*

 

 • Naam:

 

 • Adres:

 

 • Handtekening: (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
 
Graag het ingevulde formulier naar info@hetsteigerhouthuis.nl mailen.